Findes der lovlig hash? Ja det gør der!

Findes der lovlig hash? Ja det gør der!

Dette spørgsmål støder vi hos SmokeBuddy ofte på i det ene eller andet format: Er Hash lovligt? Kan man købe lovlig cannabis hos jer? Kan man dyrke lovlig hamp? 

På dette område er lovgivningen bestemt kompliceret og man må forstå, at lovgivning vedrørende cannabis løbende bliver reguleret og derfor kommer der ofte nye tillægs-bestemmelser til, der så dækker ind over andre etc. 

Som udgangspunkt anses hampeplanten og cannabis i Danmark, som værende en del af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Der hvor det så bliver lidt kompliceret er, at vi i Danmark på en lang række områder (Dem vi ikke har EU-forbehold for) faktisk juridisk er underlagt europarådet og parlamentet i Bruxelles som varetager diverse EU-direktiver. Denne lovgivning går så automatisk ind og danner præcedens foran national lovgivning hos de enkelte medlemslande, herunder Danmark.

De fleste er nok bekendte med det store fokus og den omfattende forskning af medicinske effekter, der har været området de seneste år. Dette har nemlig haft ret stor betydning for lovgivningen. I USA er en decideret legaliseringsproces i gang, men også EU har rykket sig - Luxemborg er seneste eksempel. 

I 2018 blev cannabis-produkter med en grænseværdi af THC på mindre end 0,2% lovligt at forhandle, købe og besidde indenfor hele EU. Dette betyder samtidigt, at den tidligere nul-grænse i Danmark, er erstattet med denne nye europæiske lovgivning. Du må derfor godt købe og EU-virksomheder må gerne forhandle, cannabis-produkter hvor denne THC-grænseværdi er overholdt.  

Det enkle svar er derfor: JA, findes altså lovlig CBD/CBG cannabis og Hash i hele EU i dag!

Men som alt andet på dette område, er lovgivningen fyldt med selvmodsætninger. Der hvor det eksempelvis bliver tricky er nemlig ved selve dyrkningen af hampplanten - det agrikulturele.  

For selvom du gerne må forhandle og købe cannabis-produkter der holder sig indenfor denne THC-grænseværdi, er der stadig områder hvor den nationale lovgivning er gældende (bla. Fordi der ikke er lavet fælles EU-lovgivning på disse områder endnu). Et af disse områder er netop dyrkningen af selve hampeplanten. Det er nemlig ikke tilladt, uden en myndighedsgodkendelse af landbrugsstyrelsen (De besidder beføjelserne på dette ressortområdet), at dyrke nogen former for hamp i Danmark. Du må altså ikke dyrke industri-hamp, selvom den pågældende plante har et lavere indhold af THC end EU-grænseværdien, uden en myndighedsgodkendelse.

For at udstille lovgivningen på dette område, så lad os komme med et eksempel;  

Lovgivningen betyder at de 100% lovlige hampefrø du kan købe i alle supermarkeder, helsebutikker mv. til fugle/dyrefodder og din kålsalat, også kaldet industri-hampe frø, er ulovlige at plante og dyrke.. men helt lovlige at købe i spandevis som fodder/ernæring.

Det vil altså sige at hr. og fru. Danmark defacto begår en kriminel strafbar handling, hvis fuglefodderen i hønsegården pludselig spirer i jorden ved siden af den rugende høne...  

Det er jo totalt på månen tænker du.. Og ja det er det..

Share this post...